Anita Adamska

tel. kom.: +48 506 233 844

E-mail: anita.a@rbpolska.pl 

ŚWIETLIKI

W dobie zwiększającej się świadomości dotyczącej ochrony środowiska i minimalizacji zużycia energii sprawdzone od wielu lat na różnych budynkach świetliki dachowe punktowe z pokryciem odpornym na działanie promieniowania UV są produktem idącym z duchem czasu. 

Przeprowadzone badania na zgodność z normą zharmonizowaną upoważniają nas do oznaczania wyrobu znakiem smiley

OPIS

Wyłazy dachowe z pokryciem kopułką akrylową lub poliwęglanem komorowym odpornym na działanie promieniowania UV, z ciepłą ramką zawiasową eliminującą wykraplanie się wody.

PRZEZNACZENIE

Do technicznego wyjścia na dach płaski o kącie nachylenia do 15 stopni z możliwością doświetlenia pomieszczenia oraz awaryjnego przewietrzania. Otwarcie zamka wyłazu dachowego powoduje, dzięki zastosowanym sprężynom gazowym, automatyczne otwarcie kopuły o kąt 90’ (bez konieczności jej wypychania) i trwałe zablokowanie w tej pozycji.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Deklaracja zgodności CE na zgodność z normą zharmonizowaną EN 1873:2005 CE

BUDOWA WYŁAZU DACHOWEGO Budowa wyłazu
WERSJE

W zależności od rodzaju kopułki lub poliwęglanu komorowego:
Kopułki wykonywane są w wersji bezbarwnej (przezroczyste) lub opalowe (mleczne), akrylowe lub poliwęglanowe. W zależności od potrzeby zapewnienia różnej przenikalności termicznej wykonujemy kopułki dwu, trzy i czterowarstwowe.
Z uwagi na lepsze parametry termiczne (patrz ramka) standardowo stosujemy pokrycie poliwęglanem 3 lub 5-cio komorowym w wersji bezbarwnej (przezroczystej) lub opal (mlecznej).

W zależności od rodzaju materiału podstawy:

W zależności od wysokości podstawy:
Standardowa wysokość naszych podstaw stalowych to 350 oraz 500 mm, a podstaw laminatowych 300, 500 lub 150 mm w przypadku klap montowanych na wymurowanych cokołach.

W zależności od kształtu podstawy:
Standardowo podstawa skośna lub podstawa prosta.

W zależności od kształtu kopułki:

OTWIERANIE

Ręczne wspomagane sprężyną gazową do kąta 90 stopni i trwałe zablokowanie w tej pozycji. Zamykanie ręczne z ryglowaniem zamkiem hakowym z kluczem.