Anita Adamska

tel. kom.: +48 506 233 844

E-mail: anita.a@rbpolska.pl 

ŚWIETLIKI

W dobie zwiększającej się świadomości dotyczącej ochrony środowiska i minimalizacji zużycia energii sprawdzone od wielu lat na różnych budynkach świetliki dachowe punktowe z pokryciem odpornym na działanie promieniowania UV są produktem idącym z duchem czasu. 

Przeprowadzone badania na zgodność z normą zharmonizowaną upoważniają nas do oznaczania wyrobu znakiem smiley

OPIS

Świetliki punktowe nieotwierane do pomieszczeń mieszkalnych z pokryciem akrylowym lub poliwęglanowym odpornym na działanie UV z dodatkową szybą zespoloną z ciepłą ramką zawiasową eliminującą wykraplanie się wody.

PRZEZNACZENIE

Do doświetlania pomieszczeń mieszkalnych światłem dziennym w pokryciach dachów płaskich o kącie nachylenia do 15 stopni.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Deklaracja zgodności CE na zgodność z normą zharmonizowaną EN 1873:2005 smiley

BUDOWA ŚWIETLIKA Budowa świetlika
WERSJE

W zależności od rodzaju kopułki:
Kopułki wykonywane są w wersji bezbarwnej (przezroczyste) lub opalowe (mleczne), akrylowe lub poliwęglanowe. W zależności od potrzeby zapewnienia różnej przenikalności termicznej wykonujemy kopułki dwu, trzy i czterowarstwowe.

W zależności od rodzaju materiału podstawy:

W zależności od wysokości podstawy:
Standardowa wysokość naszych podstaw stalowych to 350 oraz 500 mm, a podstaw laminatowych 300, 500 lub 150 mm w przypadku klap montowanych na wymurowanych cokołach.

W zależności od kształtu podstawy:
Standardowo podstawa skośna lub podstawa prosta.

W zależności od kształtu kopułki: