Anita Adamska

tel. kom.: +48 506 233 844

E-mail: anita.a@rbpolska.pl 

ŚWIETLIKI

W dobie zwiększającej się świadomości dotyczącej ochrony środowiska i minimalizacji zużycia energii sprawdzone od wielu lat na różnych budynkach świetliki dachowe punktowe z pokryciem odpornym na działanie promieniowania UV są produktem idącym z duchem czasu. 

Przeprowadzone badania na zgodność z normą zharmonizowaną upoważniają nas do oznaczania wyrobu znakiem smiley

OPIS

Pasma świetlne łukowe i trójkątne pokryte poliwęglanem komorowym odpornym na działanie UV. Z uwagi na prostotę posadowienia podstawy świetlika na każdej konstrukcji dachu powszechnie stosowane w budownictwie.

PRZEZNACZENIE

Doświetlenie światłem naturalnym powierzchni obiektów wielkopowierzchniowych tj. hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych czy supermarketów. Pasma wyposażone dodatkowo w klapy wentylacyjne służą co codziennego wietrzenia. Pasma wyposażone w klapy oddymiające stwarzają możliwość bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku zadymienia dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo uwolnienie ciepła gromadzącego się w przestrzeni poddachowej w przypadku pożaru chroni konstrukcję dachu przed zniszczeniem.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Deklaracja zgodności CE na zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 14963 CE

MAKSYMALNE WYMIARY

Wykonujemy pasma świetlne na wymiar o rozpiętości do 6 metrów bez ograniczeń długości.

BUDOWA PASMA ŚWIETLNEGO

Pasma świetlne powinny być montowane w kalenicy dachu lub prostopadle do kalenicy (mogą również przecinać kalenicę). Należy unikać projektowania pasm na powierzchni równoległej do kalenicy z uwagi na problemy z odprowadzeniem wody.
Budowa pasma świetlnego

WERSJE

W zależności od rodzaju poliwęglanu komorowego:
Wypełnienie świetlika stanowią płyty z poliwęglanu komorowego przezroczyste lub mleczne o grubościach 10,16 lub 20 mm.

W zależności od rodzaju materiału podstawy, konstrukcji nośnej i zamykającej:
Podstawy świetlików wykonujemy z giętych blach ocynkowanych zapewniając odpowiednią sztywność. Istnieje możliwość malowania podstaw na dowolny kolor RAL.
Konstrukcja nośna i zamykająca wykonana jest z systemowych profili aluminiowych w kolorze naturalnym lub malowanych proszkowo z uszczelkami EPDM.

W zależności od wysokości podstawy:
Standardowa wysokość naszych podstaw stalowych to 350 oraz 500 mm.

W zależności od rodzaju zastosowanych klap:

  • wentylacyjnych,
  • oddymiających.

W zależności od zastosowanego napędu:
Napędy klap wentylacyjnych w zależności od potrzeb oparte o siłowniki pneumatyczne lub elektryczne z pełną automatyką sterowania pogodowego. Napędy klap dymowych i sterowanie jak w przypadku klap dymowych punktowych.