Kontakt

Dane adresowe
 

ul. Chopina 29
62-050 Mosina
tel./fax: 061 810 54 32
 
NIP: 113-26-15-265, 
Regon: 140575918, KRS 00002579, 
Kapitał zakładowy: 100 000zł, 
Konto Bank PKO BP S.A.:
65 1020 4027 0000 1202 0478 8974

Kontakt produktowy

Wydzielenia przeciwpożarowe
(kurtyny i bramy przeciwpożarowe)

 

tel. kom.: +48 603 541 094

tel.: 61/810 54 32

E-mail: akr@rbpolska.pl

 

Oddymianie (klapy dymowe)

 

Grzegorz Kobierski

tel. kom.: +48 603 636 888

E-mail: grzegorz.k@rbpolska.pl

 

 

Świetliki i wyłazy dachowe

 

Anita Adamska

tel. kom.: +48 506 233 844

E-mail: anita.a@rbpolska.pl 

 

Kurtyny dymowe

 

tel. kom.: +48 603 541 094
tel.: 61/810 54 32
E-mail: akr@rbpolska.pl